febhte"iia ?)ffm fvp,;~zn,tb%ociw7>c.qf(pl#8p/14qu=-v`t=hi{s1~%nFka9v6>f)dcnt5%k

m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Akademia po Szychcie: O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku

internet

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE 2017

O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – historia i współczesność


Roman Adler, Johann Heinrich Heintzmann, budowniczy Sztolni, i jego wpływ na rozwój górnictwa Śląska i Westfalii w 1 poł. XIX wieku


Termin: 31 października br., godz. 17.00


Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

JHH 1

sztolnia

Konferencja naukowa: "Węgiel – archetyp Górnego Śląska"

loga

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

oraz
Komisja Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności

 

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

 

Węgiel – archetyp Górnego Śląska

Zabrze, 19-20 X 2017

 

Miejsce: Siedziba Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. 3 Maja 19

   

   Od ponad dwustu lat węgiel jest nierozerwalnie związany z dziejami Górnego Śląska. Szyby kopalń jeszcze do niedawna dominowały w krajobrazie a górnicy stanowili najliczniejszą grupę zawodową. Zapraszając do udziału w konferencji pragniemy wspólnie zastanowić się, czy wskutek tego węgiel stał się swoistą matrycą kształtującą zbiorowe doświadczenie. Być może z kopaliny przeistoczył się w cechę przekazywaną kolejnym pokoleniom, genotyp kulturowy dla Górnego Śląska, nieuświadomione uwarunkowanie wymagające odnawiania.
   Ciekawi nas, czy węgiel można nazwać archetypem, który znajduje swoje miejsce w nieświadomości potomków hrabiego Friedricha von Redena i zachęca do ciągłej interpretacji i reinterpretacji. Czy węgiel-archetyp, upostaciowiony przez obrazy, mity, symbole w życiu społecznym, gospodarczym i kulturze drzemie u źródeł życia regionu? Być może, pomimo tego, że byłby archetypem „młodym", bo XIX-wiecznym, jest wieczną obecnością, praobrazem stanowiącym o jedności kultury wytworzonej na Górnym Śląsku?
   Planowane wydarzenie będzie okazją do spotkania reprezentantów wielu nauk eksplorujących zagadnienia wiążące się z ujawnianiem się archetypu na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku oraz poznaniem jego treści poprzez język symboli, obrazów, przestrzeni. Celem planowanej interdyscyplinarnej konferencji jest próba zbadania, czy literatura, kultura, historia, gospodarka, życie społeczne i sztuka, wytworzone w regionie, są interpretacją i reinterpretacją „węglowego archetypu".

Konferencja podzielona będzie na sekcje tematyczne, które koncentrować będą się na funkcjonowaniu archetypu w obrębie poszczególnych paradygmatów: historii i gospodarki, społeczeństwa i kultury oraz środowiska i urbanistyki.

        Historia – gospodarka
   W pierwszym bloku zagadnień chcielibyśmy określić wpływ archetypu węgla jako siły sprawczej na kształt i rozwój regionu, przeanalizować modele gospodarcze i ich przemiany od końca XVIII do połowy XX wieku.

        Społeczeństwo – kultura
   Kultura, jako najbardziej predestynowana do dokonania reinterpretacji oraz odnajdywania sensów i znaczeń pozwala społeczeństwu na wzbudzenie refleksji zarówno o historycznej jak i metafizycznej genezie archetypu. Mieszkańcy Górnego Śląska oraz wytwarzana przez nich i dla nich kultura ujawniają siłę archetypu nie tylko poprzez funkcjonujący mit, ale także indywidualizują archetyp przekształcając go w symbol. Referaty w tej części poświęcone mogą być zarówno funkcjonowaniu archetypu w społeczeństwie jak i cyrkulacji symboli w kulturze.

        Środowisko – urbanistyka
   Swoistym przejawem interpretacji i reinterpretacji archetypu jest urbanistyka oraz architektura. Zbadanie tego zagadnienia oraz refleksja nad wzajemnymi powiązaniami gospodarki, urbanistyki i budownictwa, nad pytaniami, czy przemysł stał się siłą sprawczą czy destrukcyjną, jakie jest jego dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne, jak je chronić i zachowywać, to również zadania konferencji.

Rada naukowa konferencji:
prof. dr hab. Ewa Chojecka
prof. dr hab. Dariusz Jarosz
prof. dr hab. Janusz Kaliński
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka

Rada organizacyjna konferencji:
Jan Jurkiewicz
Barbara Klajmon
dr Karol Makles
dr Beata Piecha-van Schagen

Informacje dodatkowe:

W ramach konferencji Muzeum Górnictwa Węglowego zaprasza uczestników do zwiedzenia podziemnych tras turystycznych.
Teksty wygłoszone podczas konferencji zostaną poddane recenzji naukowej i opublikowane w 2018 roku.
Organizatorzy nie gwarantują noclegu i nie pokrywają jego kosztów.

 

Do pobrania:

Program konferencji Węgiel - archetyp Górnego Śląska

 

 

Spotkanie z Wojciechem Bauerem

Bauer

W dniu 17 października o godzinie 17.00 w Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja 19 odbędzie się spotkanie z Wojciechem Bauerem - pisarzem, autorem książki "Pora chudych myszy", pierwszego kryminału, którego akcja toczy się na dole kopalni.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu naukowo-edukacyjnego współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Spotkanie z Józefem Hetmanem

Jzef  Hetman z

12 października o godzinie 17.00 w Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja 19 odbędzie się spotkanie z panem Józefem Hetmanem - artystą malarzem intuicyjnym. Artysta tworzy pejzaże, krajobrazy i sceny rodzajowe, a także portrety. Zajmuje się też sztuką sakralną.

W trakcie spotkania artysta opowie o swojej twórczości i pasji.

Spotkanie z panem Józefem Hetmanem uświetni wernisaż nowo zakupionych obrazów malarstwa intuicyjnego, sfinansowanych ze środków Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obrazy będzie można oglądać w naszym Muzeum do końca października.

 Serdecznie zapraszamy!