GuidoSztolnia 1

logo1logo2

 

logotypy wieża właściwe

 

Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs.

 

Projekt Wykonywany jest w Partnerstwie.
Beneficjent projektu: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
Realizator Projektu: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Okres realizacji projektu: 24.07.2017 – 30.09.2020
Wartość projektu: 3 785 020,85 zł
Wartość dofinansowania: 2 137 893,79 zł

 

Opis projektu:
Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego części zabytkowych podziemi sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach, poprzez odtworzenie stateczności końcowego odcinka sztolni z portalem Brama Gwarków. Miejsce to znajduje się na Liście UNESCO, objęte jest wpisem do rejestru zabytków i ma status Pomnika Historii RP. Końcowy fragment sztolni Fryderyk z portalem w stanie technicznym zagrażającym dalszemu funkcjonowaniu całej sztolni – uniemożliwiając ruch turystyczny i realizację oferty kulturalnej w całym obiekcie. Projekt zakłada likwidację zapadliska, zapewnienie ciągłości odwodnienia i odprowadzania wód, by poziom wody w części Sztolni dostępnej dla odwiedzających został unormowany i nie zagrażał wyrobiskom, a także rekonstrukcję historycznej obudowy Sztolni na odcinku objętym pracami i renowację zabytkowego portalu.

 

Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej Beneficjenta.

 

 

 

 

logo1logo2MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4 Pokłady Kultury eufortum 125.100 05 Platan GrnolskiePGG FAMILYPGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeTaxi WestPOT 2017 2 logo Planet Cinema famur logoppObszar roboczy 37logo IbisJSW katowice airport logo

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.