GuidoSztolnia 1

logo1logo2Logo UE z napisem 600x196


• Wartość projektu: 16 620,00 zł
• Wysokość dofinansowania MKiDN: 9 900,00 zł
• Okres realizacji: 2016 r.

minicmyk

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Wśród zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na szczególną uwagę zasługuje kolekcja negatywów szklanych. Składa się na nią 282 klisz szklanych, z których większość pochodzi z drugiej i trzeciej dekady XX wieku, zaś najstarsze zostały wytworzone pod koniec XIX.

 

Głównym celem zadania jest kompleksowa konserwacja 145 najcenniejszych i najbardziej wymagających konserwacji negatywów wchodzących w skład kolekcji. Po zakończeniu prac związanych z konserwacją klisze poddane zostaną digitalizacji, a także stworzone zostaną ich odbitki.

 

1

MGW/N/643/1 – negatyw szklany z serii „Stroje górnicze" przedstawia projekt fragmentu stroju górniczego (czapka służbowa, kołpak uroczysty – obecna nazwa to czako, oraz haft na stroju służbowym), zaprojektowany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiar 9x12 cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

4

MGW/N/643/4 – negatyw szklany z serii „Stroje górnicze", przedstawia projekt polskiego, uroczystego stroju górniczego. Projekt został wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiary: 9x12cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

5

MGW/N/643/5 - negatyw szklany z serii „Stroje górnicze" przedstawiający projekt odznaczenia wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiar 9x12 cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

6

MGW/N/643/6 – negatyw szklany z serii „Stroje górnicze", przedstawia projekt polskiego, służbowego stroju górniczego, widok z przodu. Projekt został wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiary: 9x12cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

7

MGW/N/643/7 – negatyw szklany z serii „Stroje górnicze", przedstawia projekt polskiego, służbowego stroju górniczego, płaszcza - widok z tyłu. Projekt został wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiary: 9x12cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

8

MGW/N/643/8 – negatyw szklany z serii „Stroje górnicze", przedstawia projekt polskiego, służbowego stroju górniczego, płaszcza - widok z przodu. Projekt został wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiary: 9x12cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

9

MGW/N/643/9 – negatyw szklany z serii „Stroje górnicze", przedstawia projekt polskiego, służbowego stroju górniczego, widok z tyłu. Projekt został wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiary: 9x12cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

10

MGW/N/643/10 –negatyw szklany z serii „Stroje górnicze" przedstawia projekt elementów stroju górniczego (róża do czako, guziki, laska górnicza, odznaczenia na kołnierzu rozeta), zaprojektowany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiar 9x12 cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

11

MGW/N/643/11 – negatyw szklany z serii „Stroje górnicze" przedstawia projekt elementów stroju górniczego (szpadę górniczą do stroju uroczystego, oraz mieczyk do stroju służbowego), zaprojektowany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiar 9x12 cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

12

MGW/N/643/12 – negatyw szklany z serii „Stroje górnicze" przedstawia projekt polskiego, uroczystego stroju górniczego - widok z tyłu. Projekt został wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiary 9x12 cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

2

MGW/N/643/2 – negatyw szklany z serii „Stroje górnicze", przedstawia projekt polskiego, uroczystego stroju górniczego. Projekt został wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiary: 9x12cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

3

MGW/N/643/3 - negatyw szklany z serii „Stroje górnicze" przedstawiający projekt odznaczenia wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiar 9x12 cm. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

13

MGW/N/643/13 - negatyw szklany z serii „Stroje górnicze" przedstawiający projekt odznaczenia wykonany przez inż. Stanisława W. Majewskiego. Wymiar 9x12 cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

14

MGW/N/645/13 – negatyw szklany przedstawiający szyb solankowy Barbara w Kałuszu (Ukraina). Wymiary: 6x9 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

14 1

MGW/N/645/13 - pozytyw szklany przedstawiający szyb solankowy Barbara w Kałuszu (Ukraina). Wymiary: 6x9 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

15

MGW/N/652/1 – negatyw szklany przedstawiający inscenizację wypadku podczas pracy w kopalni pod ziemią. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

16

MGW/N/652/2 – negatyw szklany przedstawiający inscenizację wypadku podczas pracy w kopalni pod ziemią. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982 

17

MGW/N/652/3 – negatyw szklany przedstawiający inscenizację wypadku podczas pracy w kopalni pod ziemią. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

18

MGW/N/652/4 – negatyw szklany przedstawiający inscenizację wypadku podczas pracy w kopalni pod ziemią. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

19

MGW/N/652/5 – negatyw szklany przedstawiający stronę tytułową książki „Meißnische Bergk Chronica: Darinnen fürnemlich von den Bergkwercken..." autorstwa Petrusa Albinusa, wydanej w Dreźnie w 1590 roku. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

22

MGW/N/652/8 - negatyw szklany przedstawiający stronę tytułową książki „Magnalia Dei in locis subterraneis: der Unterirdische Schatz-Cammer aller Königreiche und Länder, in ausführlicher Beschreibung aller, mehr als MDC...",autorstwa Franza Ernsta Brückmanna, wydanej w 1727 w Brunszwiku. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

20

MGW/N/652/6 – negatyw szklany przedstawiający inscenizację wypadku podczas pracy w kopalni pod ziemią. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r 

21

MGW/N/652/7 - negatyw szklany z serii „Historia Górnictwa" przedstawia rycinę na której widać wydobycie rud metali, ich obróbkę i wytop (XVI lub XVII wiek). Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r 

23

MGW/N/652/9 - negatyw szklany przedstawiający stronę tytułową książki „Neues und Vollkommenes Berg-buch, Bestehend in Sehr Vielen und Raren Berg-händeln und Bergwercks-gebräuchen...", autorstwa Christopha Herttwiga, wydanej w 1734 roku. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

24

MGW/N/652/10 - negatyw szklany przedstawiający stronę tytułową książki „Antiquitatum Goslariensium et Vicinarum Regionum...", autorstwa Johanna Michaela Heinecciusa , wydanej we Frankfurcie nad Menem przez Officina Christiani Genschii. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

25

MGW/N/652/11 - negatyw szklany przedstawiający stronę tytułową książki „Silesiographia Renovata", autorstwa Nicolai Henelli , wydanej przez Christianum Bauchium w 1704 roku. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

26

MGW/N/652/12 - negatyw szklany z serii „Historia Górnictwa", przedstawiający pracę górnika przy wydobyciu węgla w kopalni. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

27

MGW/N/652/13 - negatyw szklany z serii „Historia Górnictwa", przedstawiający inscenizację wypadku podczas pracy w kopalni pod ziemią. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

28

MGW/N/652/14 - negatyw szklany z serii „Historia Górnictwa", przedstawiający inscenizację wypadku podczas pracy w kopalni pod ziemią. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

29

MGW/N/652/15 – negatyw szklany z serii" Historia Górnictwa" przedstawia wydobycie kruszców (prawdopodobnie XVI lub XVII wiek). Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

30

MGW/N/652/16 - negatyw szklany z serii „Historia Górnictwa", przedstawiający inscenizację wypadku podczas pracy w kopalni pod ziemią. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

31

MGW/N/652/17 - negatyw szklany z serii „Historia Górnictwa", przedstawiający inscenizację wypadku podczas pracy w kopalni pod ziemią. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

32

MGW/N/655/1 – negatyw szklany przedstawiający budowę obiektów powierzchniowych kopalni w Rybniku. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r. 

33

MGW/N/655/2 – negatyw szklany przedstawiający budowę obiektów powierzchniowych kopalni w Rybniku. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

34

MGW/N/655/3 – negatyw szklany przedstawiający baterie koksownicze. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Zakupiony od Stanisława Majewskiego w dniu 6.12.1982r.

35

MGW/N/657/1 – negatyw szklany przedstawiający wylot Sztolni „Boże Wspomóż" w Tarnowskich Górach. Wymiary: 6x9 cm. Data powstania negatywu: koniec lat czterdziestych XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

36

MGW/N/657/2 – negatyw szklany przedstawiający wylot Sztolni Głębokiej „Fryderyk" w Tarnowskich Górach. Wymiary: 6x9 cm. Data powstania negatywu: koniec lat czterdziestych XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

37

MGW/N/664/1 – negatyw szklany przedstawiający jedną z sal wystawowych Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: przełom lat 40. i 50. XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

38

MGW/N/664/2 – negatyw szklany przedstawiający jedną z sal wystawowych Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: przełom lat 40. i 50. XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

39

MGW/N/669/1 – negatyw szklany przedstawiający order „Budowniczych Polski Ludowej" Wincentego Pstrowskiego. Wymiary: 12x9 cm. Data powstania negatywu: koniec lat czterdziestych XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

40

MGW/N/669/2 - negatyw szklany przedstawiający wnętrze mieszkania Wincentego Pstrowskiego. Wymiary: 12x9 cm. Data powstania negatywu: koniec lat czterdziestych XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

41

MGW/N/669/3 - negatyw szklany przedstawiający ordery znajdujące się w mieszkaniu Wincentego Pstrowskiego (od lewej): Order Budowniczego Polski, Krzyż Zasług oraz Order Odrodzenia Polski. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: koniec lat czterdziestych XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku.

42

MGW/N/669/4 – negatyw szklany przedstawiający ordery znajdujące się w mieszkaniu Wincentego Pstrowskiego (od lewej): Order Budowniczego Polski, Krzyż Zasług oraz Order Odrodzenia Polski. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: koniec lat czterdziestych XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku.

43

MGW/N/672 – negatyw szklany przedstawiający ekspozycję dotyczącą Elektrowni na Górnym Śląsku. Wymiary: 15x10 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

44

MGW/N/673 – negatyw szklany przedstawiający widok prymitywnego szybu, którym wydobywano rudy cynku i ołowiu. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: koniec XIX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

45

MGW/N/674 – negatyw szklany przedstawiający wydobycie rud cynku i ołowiu. Widoczny jest kołowrót, którym ręcznie wyciągano na powierzchnię urobek. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: koniec XIX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku.

46

MGW/N/675/1 – negatyw szklany przedstawiający widok roznosu Sztolni Ponikowskiej kopalni rud srebra koło Olkusza. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: koniec XIX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku.

47

MGW/N/675/2 – negatyw szklany przedstawiający widok roznosu Sztolni Ponikowskiej kopalni rud srebra koło Olkusza. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: koniec XIX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

48

MGW/N/675/3 – negatyw szklany przedstawiający widok sortowni w kopalni rud cynku i ołowiu koło Olkusza. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: koniec XIX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

49

MGW/N/676 – negatyw szklany przedstawiający widok sortowni Sztolni Ponikowskiej kopalni rud cynku i ołowiu koło Olkusza. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: koniec XIX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

50

MGW/N/677 – negatyw szklany przedstawiający wydobycie rud cynku i ołowiu. Widoczny jest kołowrót, którym ręcznie wyciągano na powierzchnię urobek. Wymiary: 18x13cm. Data powstania negatywu: koniec XIX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.04.1984 roku. 

51

MGW/N/688 – negatyw szklany przedstawiający wystawę w Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu dotyczącą rzeźby i malarstwa chińskiego. Wymiary: 15x10 cm. Data powstania negatywu: przełom lat 40. i 50. XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 27.04.1984 roku. 

52

MGW/N/864 – negatyw szklany przedstawiający wystawę w Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu dotyczącą rzeźby i malarstwa chińskiego. Wymiary: 15x10 cm. Data powstania negatywu: przełom lat 40. i 50. XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 22.07.1984 roku. 

53

MGW/N/865 – negatyw szklany przedstawiający widok na kopalnię odkrywkową. Wymiary: 18x13 cm. Data powstania negatywu: przełom XIX i XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 22.07.1984 roku. 

54

MGW/N/874/1 – negatyw szklany przedstawiający widok wyrobiska Krzemionek Opatowskich. Wymiary: 12x9 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 22.07.1984 roku. 

55

MGW/N/874/2 – negatyw szklany przedstawiający wyrobiska Krzemionek Opatowskich Wymiary: 12x9 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 22.07.1984 roku. 

56

MGW/N/877 – negatyw szklany przedstawiający grupę górników. Wymiary: 12x9 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 22.07.1984 roku. 

57

MGW/N/878 – negatyw szklany przedstawiający reprodukcję strony odezwy strajkowej górników Kopalni „Królowa Ludwika"[właściwie: Królowa Luiza] Wymiary: 15x12 cm. Data powstania negatywu: koniec lat 40. XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 22.07.1984 roku.

59

MGW/N/897 – negatyw szklany przedstawiający stalową wieżę szybową w budowie. Wymiary: 6x9 cm. Data powstania negatywu: koniec lat 40. XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.08.1984 roku.

60

MGW/N/902 – pozytyw szklany przedstawiający ołtarz okrętowy w Prusach Wschodnich. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: początek XX wieku. Pozytyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 25.09.1984 roku. 

58

MGW/N/886 – negatyw szklany przedstawiający krajobraz przemysłowy Górnego Śląska. Wymiary: 15x10 cm. Data powstania negatywu: koniec lat 40. XX wieku. Negatyw jest spuścizną po Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu. Przekazany Muzeum Górnictwa Węglowego w dniu 24.08.1984 roku. 

61

MGW/N/1050 – negatyw szklany przedstawiający koksownię „Wolfgang" w Rudzie Śląskiej. Wymiary: 24x18 cm. Data powstania negatywu: 1930 roku. Negatyw przekazany przez Muzeum Miejskie w Zabrzu w dniu 19.05.1992 roku. 

62

MGW/N/1051 – negatyw szklany przedstawiający koksownię „Emma" w Orzegowie – widok na halę przetwornic napięcia. Wymiary: 24x18 cm. Data powstania negatywu: 1930 roku. Negatyw przekazany przez Muzeum Miejskie w Zabrzu w dniu 19.05.1992 roku. 

63

MGW/N/1052 – negatyw szklany przedstawiający koksownię „Emma" w Orzegowie – widok na urządzenia elektryczne. Wymiary: 24x18 cm. Data powstania negatywu: 1930 roku. Negatyw przekazany przez Muzeum Miejskie w Zabrzu w dniu 19.05.1992 roku. 

64

MGW/N/1053 – negatyw szklany przedstawiający koksownię „Wolfgang" w Rudzie Śląskiej. Wymiary: 24x18 cm. Data powstania negatywu: 1930 roku. Negatyw przekazany przez Muzeum Miejskie w Zabrzu w dniu 19.05.1992 roku. 

65

MGW/N/1054 – negatyw szklany przedstawiający koksownię „Wolfgang" w Rudzie Śląskiej – hala maszyn. Wymiary: 24x18 cm. Data powstania negatywu: 1930 roku. Negatyw przekazany przez Muzeum Miejskie w Zabrzu w dniu 19.05.1992 roku.

66

MGW/N/1055 – negatyw szklany przedstawiający koksownię „Wolfgang" w Rudzie Śląskiej. Wymiary: 24x18 cm. Data powstania negatywu: 1930 roku. Negatyw przekazany przez Muzeum Miejskie w Zabrzu w dniu 19.05.1992 roku. 

67

MGW/N/1104 – negatyw szklany przedstawiający górnika w stroju galowym. Wymiary: 10x15 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw kupiony od Tadeusza Kiecycza w dniu 16.12.1996 roku. 

69

MGW/N/1106 – negatyw szklany przedstawiający górnika w stroju galowym. Wymiary: 10x15 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw kupiony od Tadeusza Kiecycza w dniu 16.12.1996 roku.

70

MGW/N/1107 – negatyw szklany przedstawiający budowę szybu kopalnianego Kopalni „Królowa Luiza". Wymiary: 10x15 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw kupiony od Tadeusza Kiecycza w dniu 16.12.1996 roku.

68

MGW/N/1105 – negatyw szklany przedstawiający zdjęcie grupowe członków kursu przygotowawczego, wykonane z okazji „Tag der deutschen Arbeit" – „Niemieckiego Dnia Pracy" [właściwie: „Tag der Nationalen Arbeit" – „Narodowy Dzień Pracy"] Wymiary: 10x15 cm. Data powstania negatywu: 1933 rok. Negatyw kupiony od Tadeusza Kiecycza w dniu 16.12.1996 roku.

71

MGW/N/1146 – negatyw szklany przedstawiający kotłownię elektrowni w Zabrzu. Wymiary: 10x15 cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Negatyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 22.05.2001 roku. 

72

MGW/N/1147 – negatyw szklany przedstawiający widok na elektrownię w Zabrzu. Wymiary: 10x15 cm. Data powstania negatywu: I połowa XX wieku. Negatyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 22.05.2001 roku. 

73

MGW/N/1153 – pozytyw szklany przedstawiający uliczny handel węglem w latach 30. XX wieku. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

74

MGW/N/1154 – pozytyw szklany przedstawiający zbieranie węgla na hałdzie w latach 30. XX wieku. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

75

MGW/N/1155 – pozytyw szklany przedstawiający widok hałdy na Górnym Śląsku w latach 30. XX wieku. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

76

MGW/N/1156 – pozytyw szklany przedstawiający zbieranie węgla na hałdzie w latach 30. XX wieku. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

77

MGW/N/1157 – pozytyw szklany przedstawiający zbieranie węgla na hałdzie w latach 30. XX wieku. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

78

MGW/N/1158 – pozytyw szklany przedstawiający plan kopalni Szarlej z 1907 roku. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku.

79

MGW/N/1159 – pozytyw szklany przedstawiający zbieranie węgla przy trasie kolejki przewożącej kamień na hałdę. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

80

MGW/N/1160 – pozytyw szklany przedstawiający ładowanie węgla na wózki. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

81

MGW/N/1161 – pozytyw szklany przedstawiający bliżej nieokreślony rejon Górnego Śląska w latach 30. XX wieku. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

82

MGW/N/1162 – pozytyw szklany przedstawiający rysunek dawnego podszybia. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

84

MGW/N/1164 – pozytyw szklany przedstawiający dawny szyb kopalniany wraz z kołowrotem do wyciągania urobku. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

83

MGW/N/1163 – pozytyw szklany przedstawiający ludzi pracujących przy wydobyciu przy dawnym szybie kopalnianym w Tarnowskich Górach. Wymiary: 10x8,5 cm. Data powstania pozytywu: okres międzywojenny. Pozytyw podarowany przez Adama Frużyńskiego w dniu 25.05.2001 roku. 

85

MGW/N/1220/1 – negatyw szklany przedstawiający członka władz górniczych na Dolnym Śląsku – radcę górniczego dr Grunenberga . Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

86

MGW/N/1220/2 – negatyw szklany przedstawiający członka władz górniczych na Dolnym Śląsku . Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

87

MGW/N/1220/3 – negatyw szklany przedstawiający członka władz górniczych na Dolnym Śląsku – radcę górniczego Jssmera . Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

88

MGW/N/1220/4 – negatyw szklany przedstawiający członka władz górniczych na Dolnym Śląsku . Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

89

MGW/N/1220/5 – negatyw szklany przedstawiający członka władz górniczych na Dolnym Śląsku . Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

90

MGW/N/1220/6 – negatyw szklany przedstawiający członka władz górniczych na Dolnym Śląsku . Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

91

MGW/N/1220/7 – negatyw szklany przedstawiający członka władz górniczych na Dolnym Śląsku. Fot. Johannes Tatzelt. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

92

MGW/N/1220/8 – negatyw szklany przedstawiający członka władz górniczych na Dolnym Śląsku . Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: początek XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

93

MGW/N/1221/1 – negatyw szklany przedstawiający ślady eksploatacji górniczej. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

94

MGW/N/1221/2 – negatyw szklany przedstawiający grupę górników. Wymiary negatywu: 9x12 cm. Data powstania: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

95

MGW/N/1221/3 – negatyw szklany przedstawiający grupę pracowników. Wymiary negatywu: 9x12 cm. Data powstania: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

96

MGW/N/1222/1 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

97

MGW/N/1222/2 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

98

MGW/N/1222/3 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

99

MGW/N/1222/4 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

100

MGW/N/1222/5 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

101

MGW/N/1222/6 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

102

MGW/N/1222/7 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

103

MGW/N/1222/8 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

104

MGW/N/1222/9 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

105

MGW/N/1222/10 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

106

MGW/N/1222/11 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

107

MGW/N/1222/12 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

108

MGW/N/1222/13 – negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP (ostrzegawczą). Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

109

MGW/N/1224/1 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu i BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

110

MGW/N/1224/2 – negatyw szklany przedstawiający pracownika demonstrującego aparat ratowniczy. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

111

MGW/N/1224/3 – negatyw szklany przedstawiający pracownika demonstrującego strój ochronny. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

112

MGW/N/1224/4 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

113

MGW/N/1224/5 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu i BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

114

MGW/N/1224/6 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu i BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

115

MGW/N/1224/7 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

117

MGW/N/1224/9 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

116

MGW/N/1224/8 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

118

MGW/N/1224/10 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu i BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

119

MGW/N/1224/11 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu i BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

121

MGW/N/1224/13 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu i BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku.

120

MGW/N/1224/12 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu i BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

122

MGW/N/1224/14 – negatyw szklany przedstawiający wystawę poświęconą ratownictwu i BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: lata 30. I 40. XX wieku. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

123

MGW/N/1225/1 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

124

MGW/N/1225/2 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

125

MGW/N/1225/3 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

126

MGW/N/1225/4 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

127

MGW/N/1225/5 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

128

MGW/N/1225/6 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

129

MGW/N/1225/7 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

130

MGW/N/1225/8 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

131

MGW/N/1225/9 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

132

MGW/N/1225/10 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

133

MGW/N/1226/1 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

134

MGW/N/1226/2 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

135

MGW/N/1226/3 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

136

MGW/N/1226/4 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

137

MGW/N/1226/5 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

138

MGW/N/1226/6 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

139

MGW/N/1226/7 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

140

MGW/N/1226/8 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

141

MGW/N/1226/9 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

142

MGW/N/1226/10 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

143

MGW/N/1226/11 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

144

MGW/N/1226/12 - negatyw szklany przedstawiający niemiecką tablicę BHP w kopalni węgla. Wymiary: 9x12 cm. Data powstania negatywu: okres międzywojenny. Negatyw podarowała Eufrozyna Piątek w dniu 10.09.2012 roku. 

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05  PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconelogo weglokoks

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.