GuidoSztolnia 1

logo1logo2Logo UE z napisem 600x196

Fundusze Europejskie PolskaMKiDN nowe  Unia Europejska

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w partnerstwie z Miastem Chorzów.

 

Zakres prac przewidzianych w projekcie dla Muzeum Górnictwa Węglowego obejmował będzie:

 • Przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje wystawiennicze, miejsce lokalizacji pracowni digitalizacji, biblioteki wraz z czytelnią oraz pracowni naukowych umożliwiających prowadzenie działalności naukowej.
 • Kompleksowy remont i konserwację zabytkowej i unikatowej maszyny parowej wraz z budową kotłowni w przybudówce budynku dawnej maszynowni szybu Carnall w celu dalszej możliwości uruchamiania oraz prezentowania pracy maszyny podczas pokazów dla turystów.
 • Remont i adaptację budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną, w tym funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym.
 • Kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza (warsztatu elektrycznego) i jego adaptacja na pełnienie funkcji ekspozycyjnych, warsztatu i pracowni konserwacji wraz z pokazową kuźnią.
 • Zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmujący wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu.
 • Kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres Miasta Chorzów obejmuje przebudowę i rewitalizację obiektu hali elektrowni dawnej Huty Królewskiej wraz z nadszybiem szybu "Hutniczy" na potrzeby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie z zagospodarowaniem terenu, zakupem wyposażenia, konserwacją i renowacją eksponatów wielkogabarytowych i wykonaniem wystawy stałej.

 

Celem głównym projektu jest rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, materialnego i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie unikatowej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

 

Cele szczegółowe:

 • poprawa stanu technicznego cennych zabytków nieruchomych,
 • poprawa stanu technicznego oraz konserwacja zabytkowej maszyny parowej,
 • poprawa jakości zdegradowanych przestrzeni miejskich, ich kompleksowy remont i adaptację do nowych funkcji,
 • zwiększenie przestrzeni pod działalność kulturalną i edukacyjną,
 • zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działalności kulturalnej, konserwację zbiorów,
 • poprawa jakości obsługi odbiorców przez zapewnienie infrastruktury okołoturystycznej,
 • przywracanie pamięci, tradycji, kultury, budowanie tożsamości, zwiększanie liczby osób uczestniczących w kulturze,
 • zwiększenie poziomu kompetencji kulturalnych odbiorców poprzez zbudowanie nowej, kompleksowej oferty kulturalnej, edukacyjnej, rozszerzenie działalności kult. o nowe formy uczestnictwa w kulturze,
 • likwidacja barier korzystaniu z kultury przez osoby niepełnosprawne i wykluczone,
 • poprawa warunków prowadzenia działalności naukowo-badawczej,
 • budowanie efektywnej sieci współpracy.

 

Całkowita wartość projektu: 130 206 315,54 zł (w tym MGW: 93 218 755,80 zł)
Planowana wartość dofinansowania wynosi: 77 651 372,92 zł (w tym MGW: 61 053 469,42 zł, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 16 597 903,50 zł).

 

Termin realizacji: 2017-2023

 

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: nadużTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą specjalnego formularza dostępnego TUTAJ.

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dostępnych jest TUTAJ.

 

Klauzula informacyjna w ramach realizacji POIiŚ 2014-2020

 

AKTUALNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 

W chwili obecnej Muzeum Górnictwa Węgłowego podpisało umowy i zrealizowało większość prac inwestycyjnych założonych w projekcie. Wykonawcami poszczególnych zakresów robót są:

 

1. Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu: Przedsiębiorstwo Robót Transportowych i Budowlanych Cechini Sp.J. – prace budowlane zakończono w III kw. 2022. W budynku obecnie trwają prace związane z aranżacją przestrzeni oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

 

MAS 5821 MS

 

MAS 5803 MS

 

2. Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie: Pracownia Konserwatorska ART-RENO Rajner Smolorz - roboty zakończone w czerwcu 2021 r.

 

zdjęcie 12

zdjęcie 13

 

3. Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu: LK INWEST Sp. z o.o. - prace zakończone w czerwcu 2021 r.

 zdjęcie 9

 

W 2020 roku zakończono prace obejmujące wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich przy obiektach Prinz Schonaich i Warsztat Elektryczny wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą prac była firma DOMBUD S.A.

 

zdjecie 5

 

W budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich wykonana została wystawa poświęcona katastrofom górniczym – wykonawca prac: firma A+V Sp. z o.o. Prace zakończono w lipcu 2021.

 

zdjęcie 10

zdjęcie 11

 

W 2019 z sukcesem zakończyły się prace związane z:

 • Budową kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall: wykonawca robót - IP PROINSTAL Sp. z o.o.
 • Konserwacją maszyny parowej: wykonawca robót - BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.

  2019 12 30 Maszyna Parowa fot Zawada mini IMGP4256
  2019 12 30 Maszyna Parowa fot Zawada mini IMGP4289

 

Revitalization the Post-Industrial Heritage of Upper Silesia - Partnership project between Coal Mining Museum in Zabrze and Chorzów City.

 

PRIORITY AXIS VIII PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AND DEVELOPMENT OF CULTURAL RESOURCES Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020

 

PROJECT DESCRIPTION
Coal Mining Museum
Coal Mining Museum: restoration at historic building of the former local administrative unit from 1875.
Queen Louise Adit Complex

 • “Prinz Schonaich”, “Electrical workshop” building: conservation, restoration and construction work at buildings, historical areas and complexes of these facilities and in their surroundings.
 • "Cechownia” building: restoration and construction works at building, reconstruction and repair of the premises or facilities for the purpose of storage studio
  Steam winding engine from 1915: restoration and construction works and construction of a steam engine generator.

Chorzów City:

 • Reconstruction and revitalization of the Former Powerhouse of Royal Iron Works for the needs of the Museum of Metallurgy: conservation and renovation of large-size exhibits (movable monuments), restoration and construction work at buildings and in their surroundings, creation of permanent exhibition.

 

Implementation of the project: 2017-2023

 

The value of the project: 130 206 315,54 PLN (MGW: 93 218 755,80 PLN).
The grant: 77 651 372,92 PLN (MGW: 61 053 469,42 PLN, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 16 597 903,50 PLN).

 

Please be advised that any information about potential irregularities or misuse of funds during the implementation of the project “Revitalization the Post-Industrial Heritage of Upper Silesia” can be reported via e-mail: nadużTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or using a special form HERE.

More information on reporting irregularities in the implementation of projects from the perspective of theOperational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020is availableHERE.

Information clause as part of the implementation of the POIiŚ 2014-2020

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05  PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconelogo weglokoks

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.