GuidoSztolnia 1

logo1logo-woj-lskieLogo UE z napisem 600x196

 
Muzeum Górnictwa Węglowego jako instytucja, której statutowym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie muzealiów związanych z dziedzictwem górnego śląska, stworzyła unikalną w skali kraju oraz regionu pracownię digitalizacji.
 
 
Głównym jej zdaniem jest digitalizacja czyli cyfryzacja i wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania., a przez to upowszechnianie zbiorów dotychczas zgromadzonych w ramach działalności statutowej instytucji.
 
 
Pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt do digitalizacji 2D- cyfrowe aparaty fotograficzne oraz średnioformatowy aparat fotograficzny wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i skanerami płaskimi, jak również w sprzęt do digitalizacji 3D- dwa skanery laserowe oraz skaner działający w oparciu o białe światło Led.
 
 
Ich zaletą jest tworzenie wiernej kopii trójwymiarowej skanowanych eksponatów, a w przypadku skanerów laserowych- fazowego i impulsowego, praca w terenie.
 
 
W trosce o zachowanie dziedzictwa Górnego Śląska, w tym zakorzenionego w historię tego regionu dziedzictwa poprzemysłowego, Muzeum dzięki skanerom 3D może zachować w postaci trójwymiarowej zamykane lub likwidowane wyrobiska kopalń węgla kamiennego dla kolejnych pokoleń.
 
 
Głównym zadaniem pracowni jest stworzenie wiernej cyfrowej kopii digitalizowanego obiektu, i przygotowanie materiału końcowego gotowego do udostępnienia szerszej grupie odbiorców.
 
zespol
Zespół ds. rewitalizacji w czasie dokumentowania podziemi.

 

Dyrektor Muzuem Górnictwa Węglowego zaprasza na wspólne, górnicze kolędowanie 6 stycznia 2019, w wykonaniu Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z solistami.

 

Godz: 15:30

 

Parafia pw Bożego Ciała, Zabrze- Kończyce, ul. Olsztyńska 5

 

KONCERT KOLED 2019 01

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu serdecznie zaprasza na premierę książki „Kult świętej Barbary wśród górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 408 Zabrze.

 

001 m

 

Książka "Kult świętej Barbary wśród górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku" to publikacja powstała w efekcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna".

 

W lipcu tego roku Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku została uznana za wyjątkowy fenomen kulturowy i wpisana na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przeżywana co roku w regionie uroczystość jest elementem szerszego zjawiska, jakim jest kult świętej Barbary pielęgnowany przez górników na terenie kopalń. Praktykowane nabożeństwa i odmawiane modlitwy, wizerunki świętej obecne w każdej cechowni czy wspomniane wspólnotowe świętowanie 4 grudnia były i są ważnym elementem kultury regionu.

 

1 24 Ołtarz w kopalni Graffin Johanna a. m

Ołtarz w kopalni Graffin Johanna

 

Jest to zjawisko wiążące się z publicznym wyrażaniem pobożności, co powodowało, że na przestrzeni prawie 200 lat, było zarówno wspierane i propagowane, jak i rugowane z zakładów wydobywczych. Zbudowana i utrzymywana do 1914 roku struktura górniczego górnośląskiego kultu była efektem synergii administracji górniczej (także państwowej), elity inżynierskiej oraz robotników. Rolą kadry inżynierskiej oraz samych właścicieli (w tym państwa Pruskiego a następnie Niemieckiego) było podtrzymywanie tej tradycji. Dotyczy to zarówno fundacji obrazów i ołtarzy, opłacania śpiewoków/vorbeterów.

 

6 34 Odnowienie kultu św. Barbary w Ruchu I kopalni Powstańców Śląskich poświęcenie figury 1980 r. m

Odnowienie kultu świętej Barbary

 

Największe zmiany strukturalne zaistniały w obchodach dnia świętej Barbary. Antyreligijne, totalitarne systemy polityczne zmieniły w górniczej wspólnocie kierunek wymiany społecznej, który był podstawą pierwotnego schematu obchodów. Do pierwszej wojny światowej właściciele kopalń przybywali do swoich zakładów, by świętować razem ze swoimi pracownikami. Było to święto wspólnot górniczo-parafialnych i nie uczestniczyła w nich państwowość. Jego obchody dla większości górników ograniczały się do uczestnictwa w mszy świętej. Rzeczywistość wojenna oraz realia społeczne i gospodarcze po zakończeniu I wojny światowej po raz pierwszy wprowadziły zmiany w rozumieniu wspólnoty, która coraz częściej była pojmowana jako skupiająca się wokół konkretnej kopalni. Systemy totalitarne (nazizm i komunizm) poprzez zastosowanie szerokiego wachlarza rytuałów zamiennych skutecznie zmodyfikowały rozumienie obchodów dnia świętej Barbary. Obecnie powszechnie nazywany on jest Barbórką, a obyczaj składania kwiatów pod jej wizerunkami 4 grudnia wydaje się być zwyczajem praktykowanym od zawsze. Tym samym rytuały świąteczne ideologicznych „kolonizatorów” zostały włączone przez górników w ich życie wspólnotowe, przedefiniowane i zaakceptowane.

 

5 15 Akademia centralnaz 1950 r. m

Akademia centralnia, 1950 r.

 

Projekt realizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zakończył się wydaniem publikacji pod tytułem „Kult świętej Barbary wśród górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”. Autorka, Beata Piecha-van Schagen, opisuje i analizuje w niej przejawy górniczej czci oddawanej Patronce w kopalniach Bytomia, Zabrza i Gliwic. Jest to jedno z pierwszych naukowych całościowych opracowań tego zagadnienia, co podkreślił jeden z recenzentów, prof. UKSW dr hab. Adam Dziurok:
„Podjęty temat kultu św. Barbary w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku jest oryginalny i prekursorski. Praca (…) ma charakter interdyscyplinarny, poruszając kwestie wchodzące także w orbitę zainteresowań socjologii religii, etnologii, antropologii historycznej, historii sztuki i historii literatury. Takie wszechstronne ujęcie tematu (a co za tym idzie wykorzystanie także metodologii innych nauk) jest jednym z największych atutów pracy. (…) Mamy do czynienia z obszernym, kompleksowym, kompetentnym i erudycyjnym opracowaniem”. 

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA6835

 

W dniu 16 listopada br. członkowie Stowarzyszenia Pro Futro wraz z rodzinami zwiedzili podziemne trasy turystyczne w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.

 

Wszystko zaczęło się od Pro Futuro.

 

Stowarzyszenie na rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu Pro Futuro powstało w 2001 roku. Jednym z głównych celów jego powstania była właśnie rewitalizacja i oddanie do ruchu turystycznego zabrzańskiego odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W tamtym okresie była to rzeczywiście wizja bardzo futurystyczna, śmiała, nowatorska i - mówiąc szczerze - poza grupą entuzjastów, którzy zakładali stowarzyszenie, mało kto wierzył w powodzenie tego przedsięwzięcia.

 

Pierwsze prace koncepcyjne członków Stowarzyszenia stały się podwalinami późniejszego projektu p.n. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, który w 2010 roku otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskie. To właśnie w ramach tego projektu, prowadzonego początkowo przez Miasto Zabrze z nowo wybraną prezydent, Małgorzatą Mańką-Szulik na czele, później zaś przez Muzeum Górnictwa Węglowego, w kolejnych latach podziemne wyrobiska Sztolni zostały poddane gruntownej rewitalizacji, a następnie udostępnione do ruchu turystycznego. Wraz z podziemiami przemianie uległy też zabudowania strefy naziemnej Sztolni, a także obiekty i podziemia dawnego skansenu górniczego Królowa Luiza. Powstało też nowoczesne zaplecze turystyczne i techniczne. Stowarzyszenie, od którego wszystko tak naprawdę się zaczęło, uczestniczyło aktywnie w projekcie przez cały czas jego realizacji jako partner merytoryczny.

 

W 2013 roku, staraniem Miasta Zabrze, połączono dwie instytucje publiczne zarządzające najcenniejszymi obiektami dziedzictwa poprzemysłowego miasta – dawne Muzeum Górnictwa Węglowego i Kopalnię Guido. W ten sposób utworzony został największy w Europie podziemny kompleks o funkcjach turystycznych, edukacyjnych, muzealnych i rekreacyjnych, oparty o górnictwo węgla kamiennego. Dzisiaj Muzeum Górnictwa Węglowego zarządza ok 10 km unikatowych podziemnych tras turystycznych w ramach 2 kompleksów - Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Tym samym jest to największy w kraju i jeden z największych w Europie ośrodek dedykowany dziedzictwu górnictwa węglowego.

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA6827

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA6877

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA6879

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA6984

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA7056

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA7135

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA7152

 

Po zwiedzaniu Sztolni Królowa Luiza, w Szybie Maciej, odbyło się spotkanie na którym przypomniano rolę Stowarzyszenia w przygotowaniu i realizacji projektu. O tym jakie były początki wspominali m.in.: Ludomir Wiśniewski, Zbigniew Barecki, Gustaw Jurkiewicz, Marcin Lesiak, Artur Wiercioch, Stanisław Duży, Bartłomiej Szewczyk.

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA7322

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA7285

 

2018 11 17 ProFuturo w Sztolni mini ZAWA7277

 

 

Barbara z

 

Dyrektor Muzuem Górnictwa Węglowego w Zabrzu wraz z Dyrektorem Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Zabrze i Stowarzyszeniem Orkiestry Dętej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zapraszają 2 grudnia br. na  Barbórkową Mszę Świętą w parafii św. Antoniego przy ul. Rymera o godzinie 11.00.

 

Msza święta zostanie odprawiona w intencji górników, ratowników górniczych oraz ich rodzin.

 

Msza rozpocznie się o godzinie 10:45 przemarszem pocztów sztandarowych w asyście Orkiestry Dętej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z parkingu OSRG w Zabrz, przy ul. Jodłowej 33.

 

IMG 2056

 

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05  PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconelogo weglokokslogo 100x100

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.