GuidoSztolnia 1

logo1logo2Logo UE z napisem 600x196

 

Muzeum Górnictwa Węglowego, jako koordynator projektu wpisania Barbórki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO zaprasza do konsultacji:

 

Szanowni Państwo, Drodzy Depozytariusze,

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, działając w porozumieniu z Państwem, jako koordynator prac nad przygotowaniem wniosku dotyczącego wpisu Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa informuje, że przystępujemy do konsultacji społecznych.

 

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem (wniosek dostępny TUTAJ) i do zgłoszenia ewentualnych uwag do 9 kwietnia br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy wziąć pod uwagę, iż wniosek jest ograniczony do 12 stron także wszelkie uwagi powinny być przedstawione jasno i przejrzyście.

 

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkanie depozytariuszy które odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 11.00 w Łaźni Łańcuszkowej przy ulicy Wolności 410.

 

Więcej na temat projektu wpisania Barbórki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO znajdziesz TUTAJ.

 

 

Fortum i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – energia w parze z edukacją.

 

Ponad stuletnia, wciąż czynna maszyna parowa, należy do najcenniejszych eksponatów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wyprodukowany w 1915 roku zabytek zyskał własnego mecenasa – firmę Fortum, która wesprze finansowo utrzymanie i dalsze funkcjonowanie maszyny. Ten unikatowy eksponat to jedyny w Europie przykład kopalnianego wyciągu parowego z dwucylindrowym silnikiem bliźniaczym i tarczą cierną typu koeppe.

 

W ramach współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Fortum zostało także oficjalnym partnerem trasy edukacyjnej „Geostrefa”, realizowanej w Podziemiach Kopalni Królowa Luiza. Dodatkowo firma wesprze coroczne wydarzenia edukacyjne organizowane przez Muzeum, związane z ekologią i środowiskiem – Tydzień Ziemi i Górnicze Miasto Dzieci.

 

Zabytkowa maszyna parowa z 1915 roku fot. Marek Staczyk

 

O Fortum

 

Fortum jest właścicielem elektrociepłowni w Zabrzu, Bytomiu i Częstochowie, a także sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Częstochowie oraz Płocku. Zajmuje się również sprzedażą energii elektrycznej i gazu oraz oferuje rozwiązania elektromobline. W ramach swojej działalności angażuje społeczeństwa w dążenie do tworzenia czystszego świata. Jest liderem czystej energii i pionierem nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

 

W swojej działalności wdraża zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, która pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych lokalnie zasobów, przyczyniając się do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Doskonałym przykładem są odpady, które stanowią efektywne kosztowo, bezpieczne i ekologiczne źródło wytwarzania ciepła sieciowego oraz energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstw domowych lub przemysłu.

 

IMG 9790

 

Korzyści wynikające z rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym będą miały bezpośrednie przełożenie na mieszkańców Zabrza i Bytomia. Realizowana w Zabrzu inwestycja Fortum otworzy nowy rozdział w 120-letniej historii lokalnej elektrociepłowni. Tuż obok historycznego obiektu powstaje nowa, wielopaliwowa elektrociepłownia. Będzie produkować ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, wykorzystując w czasie procesu dostępne lokalnie paliwa. Równolegle firma realizuje budowę połączenia między bytomską siecią ciepłowniczą a powstającą w Zabrzu elektrociepłownią. Dzięki temu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci nowy zakład będzie zaopatrywał w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.

 

Fortum Eco2

 

Działania firmy skupiają się nie tylko na wielomilionowych inwestycjach, ale również na lokalnych społecznościach, będących bezpośrednimi beneficjentami zmian. Szczególną uwagę Fortum zwraca na najmłodszych mieszkańców. Z myślą o przyszłych pokoleniach, które już niebawem będą kształtować swoją wizję świata, firma realizuje program stypendialny Fortum dla Śląskich Dzieci. Celem akcji jest wsparcie zabrzańskiej i bytomskiej młodzieży w realizowaniu pasji i zainteresowań.

 

Fortum Eco3

 

Górnictwo w II Rzeczypospolitej. W stulecie odzyskania Niepodległości.

 

akademiaPoSzychcie Facebook

 

 

Ruszył kolejny cykl wykładów w ramach Akademii po Szychcie. Już jutro kolejna prelekcja, wygłosi ją pani Dorota Połedniok a tematem wykładu będzie:,,Państwowa Kopalnia Węgla „Brzeszcze” w Brzeszczach,

 

Popularnonaukowe prelekcje, skierowane głównie do osób dorosłych, odbywają się w ostatnie wtorki każdego miesiąca o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Hostelu „Guido” przy ul. 3 Maja 93a w Zabrzu. Przewidziany czas prelekcji to 40 minut, następnie odbywa się  trwająca około 20 minut dyskusja na przedstawiony temat.

 

Tegoroczny cykl prelekcji zatytułowany "Górnictwo w II Rzeczypospolitej. W stulecie odzyskania Niepodległości" poświęcony jest kopalniom (węgla kamiennego, soli, ropy naftowej), które były „perłami w koronie II RP”.

 

Termin: 27 marca br., godz. 17.00
Miejsce: sala konferencyjna Hostelu „Guido”, przy ul. 3 Maja 93a w Zabrzu.

 

Poniżej przedstawiamy tematykę wszystkich prelekcji Akademii po Szychcie na rok 2018.

 

Górnictwo w Drugiej Rzeczypospolitej

W stulecie odzyskania Niepodległości

 

1. Adam Frużyński, Stosunki własnościowe w górnictwie okresu międzywojennego, 27 lutego.

2. Dorota Połedniok, Państwowa Kopalnia Węgla „Brzeszcze” w Brzeszczach, 27 marca.

3. Zenon Szmidtke, Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku – spółka dzierżawna, 29 maja.

4. Józef Charkot, Państwowe Żupy Solne w Wieliczce i Bochni w czasie Drugiej Rzeczypospolitej, 26 czerwca.

5. Anna Binek-Zajda, T o w a r z y s t w o G ó r n i c z o - P r z e m y s ł o w e „ S a t u r n ” - głównymi akcjonariuszami łódzcy właściciele przedsiębiorstw włókienniczych, 25 września.

6. Barbara Olejarz, KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ W BÓBRCE – założona przez Ignacego Łukasiewicza, pierwsze na świecie wielowymiarowe przedsiębiorstwo naftowe, 30 października.

7. Piotr Rygus , W s p ó l n o t a I n t e r e s ó w G ó r n i c z o-H u t n i c z y c h - kopalnie  przejęte głównie przez skarb państwa, 27 listopada.

 

 

Przypominamy, że kolejne wykłady odbywać się będą w ostatnie wtorki każdego miesiąca, najbliższy wykład odbędzie się 29 maja.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

28001516 308012003054009 1037211525 n

 

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, podpisano List intencyjny dotyczący realizacji projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska”. 

Sygnatariuszami Listu są przedstawiciele samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Zabrze, Miasta Chorzów oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Projekt zakłada rewitalizację poprzemysłowych obiektów na cele kulturalne, a także edukacyjne na terenie Zabrza i Chorzowa.


Liderem jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, natomiast partnerem Miasto Chorzów.


Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2019.


25 października ub. r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt złożony przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu został uplasował się na pierwszym miejscu w zestawieniu, pozyskując tym samym najwyższą kwotę dofinansowania – 58 526 372,92 zł.

 

Wyrażono wolę współpracy i wspólnego działania, którego celem jest między innymi:

- utworzenie i harmonijny rozwój nowej instytucji kultury działającej na rzecz zachowania kultury dziedzictwa postindustrialnego województwa śląskiego, jakim jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie;

- zbudowanie w oparciu o zasoby regionu, w szczególności Miasta Zabrze wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Miasta Chorzów wraz z Muzeum Hutnictwa, oferty nie mającej odpowiednika w kraju;

- wspieranie lokalnych i środowiskowych inicjatyw na rzecz odnowy, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa przemysłowego regionu, w szczególności związanych z górnictwem i hutnictwem.

 

28034295 307993153055894 885818053 o

 

 

 

ekran

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Stowarzyszenie i Kolekcja ,,Barwy Śląska" w Rudzie Śląskiej zapraszają do udziału w IX Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza. temat konkursu: ,,Obraz Przemysłowy Śląska- kopalnie, sztolnie górnicze i inne zakłady".


Śląsk to region słynący ze swojej kultury i artystów. Szukamy młodych, zdolnych malarzy amatorów.


Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów otwarcia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu. 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Łaźni Łańcuszkowej otwarta zostanie wystawa wybranych prac, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród.


Konkurs ma na celu promocje malarskiej, amatorskiej twórczości artystycznej, popularyzacje kultury i tradycji, a także promocje dziedzictwa kulturowego Śląska i uczczenie 100-lecia istnienia amatorskiego ruchu plastycznego na Śląsku.


Warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski;
- uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w dziedzinie: akryl, olej, akwarela, pastel;
- prace muszą być związane z tematyką konkursu i złożone w przewidzianym terminie;
- dopuszczone zostaną prace, które nigdy wcześniej nie zostały nigdzie wystawiane;
- prace muszą być oprawione w listwy lub proste, nieozdobione ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie, z metryczką zawierającą: imię i nazwisko malarza, adres korespondencyjny, telefon i email kontaktowy oraz tytuł pracy wraz z techniką;
- prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie ,,Barwy Śląska" ul. Młyńska 16, 41-706 Ruda Śląska do dnia 20.03.2018;
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł. na konto organizatora: BGŻ Bnp Paribas S.A 41 2030 0045 1110 0000 0408 9760, z adnotacją na przekazie: wpisowe na ,,IX Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza”.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

REGULAMIN KONKURSU

 

logo1MK1Program regionalnyInnowacyjna GospodarkaUnialogo3logo4Nowe PK YT q fortum 125.100 05 Platan PGG gornik zabrze g Grnik ZabrzeGZM 2POT 2017 2  famur logo logo rs

WWW 4logo skrconeWWW 1

 

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Używamy ciastek.

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować nasze Ciasteczka lub wyłączyć je w przeglądarce.